Openhardware

Technologische oplossingen die u het leven makkelijker maken en vrij beschikbaar zijn. Daar zorgt Sibelga voor. Bij het ontwerp van onze verschillende modules maakten wij gebruik van onze jarenlange ervaring als Brusselse distributienetbeheerder.

Voor de verdere ontwikkeling van onze producten rekenen wij ook op uw inbreng en feedback. Want wij geloven in open source als bouwsteen voor baanbrekende technologieën.

Contacteer ons

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te contacteren.

PlugElec

Binnen afzienbare tijd zullen alle energiemeters digitaal zijn. Meters die nadien trouwens regelmatiger aan vervanging toe zullen zijn. Een moeilijke taak, zegt u? Niet met de PlugElec !

De PlugElec biedt tal van voordelen:

  • Dankzij de insteekmodule gebeurt de vervanging van meters in enkele eenvoudige handelingen.
  • Het te gebruiken materieel is standaard en universeel.
  • De insteekmodule maakt een stroomonderbreking overbodig.
  • Zijn eenvoud betekent geen kans op fouten tijdens de ingreep.

Nieuwe 25E60 meterkast

In België worden elektrische meters sinds jaren in een 25x60 meterkast geplaatst.

Met de komst van de slimme meters, zijn er twee belangrijke aspecten die we in het oog moeten houden:

  • de toegankelijkheid van de meter zal voor de klant belangrijk zijn
  • de meters moeten sneller (en dus eenvoudiger) vervangen worden

Daarom heeft Sibelga een aangepaste versie van deze meterkast ontwikkeld, de 25E60 meterkast. Deze meterkast , aangepast voor Smart Metering, integreert het principe van de PlugElec en laat toe dat de klant eenvoudig aan zijn meter kan.
Het is sinds eind 2016 verplicht om deze nieuwe 25E60 meterkast te plaasten voor alle nieuwe installaties.

De technische specificaties zijn vrij toegankelijk en open voor verbetering.

Aanpassing bestaande meterkasten

Vóór de 25x60 zijn er tal van andere meterkasten op het elektriciteitsnet geïnstalleerd geweest.

Met de komst van de slimme meters moeten we rekening houden met twee aspecten voor deze oude meterkasten:

  • de toegankelijkheid tot de meter voor de klant
  • het gemak van metervervanging

In deze context hebben we nieuwe interfaces bestudeerd.

Zo zijn we uitgekomen op platen die de bestaande deksels zullen vervangen. Deze platen maken het mogelijk om de meter "buiten" de meterkast te plaatsen en het principe van de PlugElec te integreren.

Ze zullen eerst op grote schaal getest worden op installaties in Brussel voor we naar een eventuele mogelijke generalisatie van dit principe gaan.